Välkommen till konstföreningens årsmöte 2020

Alla medlemmar i Nordeas Konstförening Sverige hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte. På grund av rådande situation kommer årsmötet hållas digitalt.

När:  onsdagen 18 november kl 17.00-18.30
Plats: Teams / Online
Anmälan till: konstforeningen@nordea.com senast 13 november, skriv ‘Årsmöte 2020’ i ämnesraden

För en kopia av föredragningslista, verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomisk redovisning, vänligen maila till konstforeningen@nordea.se och skriv ‘Årsmöte 2020’ i ämnesraden. Dokumenten kommer även läggas ut på medlemssidorna på websidan.

Är du intresserad av konst och vill vara med och utveckla Konstföreningen?
Vi är en aktiv styrelse som anordnar aktiviteter och inhandlar konst för utlottning bland medlemmarna varje år. Är du intresserad av att vara med så kontakta vår valberednings representant Irene Nieciecki per mail: irene.nieciecki@nordea.com.

Hälsningar,

Styrelsen, Nordeas Konstförening Sverige