Konstlotteri

För endast 50 kronor i månaden under perioden juli-juni är du med i utlottningen! Vi har en utlottning per år och minst var 10:e vinner.

Kring månadsskiftet juli-augusti drar vi årets vinnare och dragningslistan publiceras i september. Vilket konstverk man vinner bestäms på vernissagen och sker efter principen att den som har lägst nummer väljer först. Man vinner alltså inte ett specifikt konstverk utan vinsten beror på hur valen görs i gruppen.

En lördag i oktober är det dags för vernissage och utdelning av vinster i Nordic Light, ingång från Smålandsgatan 17 i Stockholm. Då är alla välkomna, vinnare eller inte, att se årets alla vinster.

Har du vunnit men inte kan närvara vid vernissagen finns det tre alternativ:

  1. Du kan lämna fullmakt till någon att välja i ditt ställe.
  2. Du kan e-posta dina önskemål till Konstföreningen.
  3. Du blir tilldelad den vinst som värdemässigt står näst på tur.

Extrautlottning brukar ske vart femte år då de som inte vunnit de senaste fem åren får delta. Nästa extrautlottning sker 2025.

Marianne Tan, Grundvatten, Akvarell, tusch och krita på papper, 31x39cm

Årets Vinster

Vi har höga krav på våra inköpta verk vad gäller kvalitet och variation. Inköpen inriktas mot konstnärer med dokumenterad gedigen konstutbildning eller där konstnären är på annat sätt erkänd. Det är oerhört viktigt för oss att stödja konstnärerna och därför köper vi endast konst från gallerier eller direkt från konstnären, aldrig på auktion.

Vi köper konst av nu levande konstnärer och av konstnärer som verkar eller är födda i de nordiska länderna. Konstinköpen varieras mellan olika tekniker och stilar och vi köper endast ett verk per konstnär per år. Vi köper in unika verk med undantag för vissa skulpturer, konsthantverk och grafik. Vid inköp av grafik är upplagan begränsad till max 150 ex. Nedan presenteras några av verken som föreningen hittills köpt in till årets lotteri.

Utan titel

Teresa Alton Borgelin
Skål i koppar och silver

Come on and see me

Petter Kreuger
Diorama | 15x20cm

Hand i hand

Mats Åberg
Skulptur i brons

Stenkust II

Malin Cederlund
Olja på duk | 40x37cm

Helt taget ur luften

Lennart Mossberg
Olja på duk | 35x35cm

Sankt Agur

Anders Gudmunson
Olja på pannå | 22x16cm

Räddningshelikopter

Åsa Hällgren
Akryl på plåt | 40x30cm