Om oss

Föreningen bildades 1955 och har i dagsläget över 1100 medlemmar. Vårt ändamål är att främja konstintresset i Nordea och att köpa in konstföremål för utlottning bland föreningens medlemmar. Föreningen är med i Sveriges Konstföreningar.

Medlem kan bara den bli som är anställd eller är pensionerad från sin anställning i Nordea. Medlemskapet kostar 50kr i månaden och gäller perioden 1 juli – 30 juni.

Vi har en utlottning per år och var 10:e medlem vinner. Under året ordnar vi ett antal olika aktiviteter. Det kan vara föredrag, visningar, vernissager etc.

Du når oss via vår brevlåda: konstforeningen@nordea.com

Styrelsen för 2023-2024

Camilla Stenström

Diana Akela

Alexandra Asplund

Markus Bergfors

Ann-Katrin Jorborn

Charlotte Jürgenthal

Madeleine Karlsson

Ann-Charlotte Lindroos

Elisabeth Nordner Wahlstedt

Olga Lindell

Bengt Witting

 

Integritetspolicy - GDPR

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det

Vi lagrar dina personuppgifter i våra register såsom namn, adress, personnummer, mailadress, telefonnummer och medlemsnummer.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera vårt medlemsregister, medlemsarbete, autogiro, informationsarbete, konstlotterier och för de arrangemang medlem deltar i. Vi har fått dina uppgifter genom din anmälan om att vara medlem i Nordeas Konstförening. Samtycket till behandling av personuppgifter är frivilligt och kan alltid återkallas. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi genom detta ingått ett avtal.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon

Ingen utöver styrelsen har tillgång till personuppgifterna, såvida vi inte är skyldiga att dela dem enligt lag. Däremot kommer vi inte att dela dina uppgifter till ett land utanför EU.

Konstföreningens styrelses personuppgifter kommer registreras i Sveriges Konstföreningars medlemsregister så att förbundet och distriktet ska kunna skicka information till styrelsens medlemmar.

Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Nordeas Konstförening Sverige. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rättelser, överföring samt ändra, begränsa och begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på konstforeningen@nordea.com.

Dina uppgifter sparas som längst ett år från att ditt medlemskap har upphört. Vinstlistor inkluderande personuppgifter kan behöva sparas under längre tid då föreningen av transparensskäl ska kunna uppvisa att lottning utförts på ett korrekt sätt. Föreningen behöver även, enligt stadgarna, kunna urskilja medlemmar som inte vunnit de senaste fem åren. Du kan läsa mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.