Konstföreningens styrelse söker nya medlemmar för verksamhetsåret 20/21

Vi söker 1-2 nya konstintresserade medlemmar till styrelsen inför nästa verksamhetsår. Vi har några kära styrelsemedlemmar som måste lämna och söker nu därför deras ersättare.

Vi letar framförallt efter en person som kan tänka sig rollen som informationsansvarig i föreningen, men även ytterligare en person som kan tänka sig att stötta arbetet inom någon av våra andra verksamhetsområden.

Vad innebär engagemanget?
Vi ses en gång i månaden under kvällstid för att organisera arbetet, utöver det beror arbetet på ditt uppdrag i styrelsen. En gång om året, vanligtvis en lördag i oktober, arrangerar vi vernissage i samband med utlottningen av konstverk, vilket engagerar hela styrelsen under dagen samt förberedelser i veckan innan. Flertalet av oss är löpande engagerade i inköpet av konst och går regelbundet på visningar och utställningar för att hitta nya spännande konstnärer och köpa lämpliga verk till lotteriet. De flesta är även i någon utsträckning involverande i de aktiviteter som vi regelbundet arrangerar.

Som informationsansvarig har du ansvar för kommunikation i föreningens informationskanaler, såsom websida, instagram, intranät och direkt mail.

Hur många är vi i styrelsen?
Vi är 12 medlemmar.

Vilka roller/ansvarsområden har vi?
Ordförande, sekreterare, kassör, inköpsansvarig, aktivitetsansvarig, intendent, medlemsansvarig (nyrekrytering och administration) och kommunikation.

Hör gärna av dig om du är intresserad till:

Camilla Stenström

Ordförande för Nordeas Konstförening Sverige

camilla.stenstrom@nordea.com