Guidad visning av Hilma af Klint 26 november

I höst visar Millesgården utställningen Måleri och Andlighet med konstnärerna Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke med ca 20 konstverk av varje konstnär.

Förutom måleri, även teckningar, grafiska blad och broderi liksom ett antal objekt med anknytning till ämnet.

Konstnärerna hade alla tre ett intresse av andligt sökande och det påverkade deras liv såväl som det konstnärliga skapandet. Gemensamt för dem är också att de vid sidan av sitt måleri var skrivande personer som formulerade tankar och upplevelser i text.

De kom alla från en privilegierad bakgrund. Hilma av Klint och Tyra Kleen var adliga och Lucie Lagerbielke gifte sig adligt och var dessutom dotter till en av Sveriges rikaste personer. Alla tre gjorde livsval som vid den här tiden var ovanliga för kvinnor när de prioriterade intellektuellt arbete och konstnärskap framför familj och barn.

Lucile Lagerbielke

Gemensamma utgångspunkter och intressen till trots skiljer sig deras konstnärskap mycket, både till uttryck och till arbetsmetod.
Tid: 26 november kl 18.00
Plats: Millesgården, Stockholm
Kostnad: Gratis för medlemmar och 150 kronor för icke medlemmar. Anmäld medlem som inte kommer debiteras med 150 kronor.
Anmälan: Din anmälan vill vi ha så snart som möjligt till Bengt Witting på e-mail till bengt.witting@gmail.com
Först till kvarn gäller och antalet platser är begränsade.
Vi kontaktar dig bara om det blir fullbokat och du inte har fått plats på visningen.

Ange i anmälan:

  • Att det avser Hilma af Klint
  • Namn på de som kommer
  • Uppgift om medlemskap
  • Vilket konto som kan debiteras för kostnaden

 

Varmt välkomna!

Madeleine Karlsson
Katarina Andersson
Bengt Witting

Tid:

26 november kl 18.00

Plats:

Millesgården, Stockholm

Kostnad:

Gratis för medlemmar och 150 kronor för icke medlemmar. Anmäld medlem som inte kommer debiteras med 150 kronor.

Anmälan:

Din anmälan vill vi ha så snart som möjligt till Bengt Witting på e-mail till bengt.witting@gmail.com
Först till kvarn gäller och antalet platser är begränsade.
Vi kontaktar dig bara om det blir fullbokat och du inte har fått plats på visningen.

Hilma af Klint