Söndagsutflykt till Villa Akleja, Vaxholm

Välkommen att följa med Nordea Konstförening till en passionerad samlares hem, Villa Akleja i Vaxholm! Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser har efter 45 år i konstnärens fotspår förvärvat konstnären J.A.G Ackes hem och här låtit dennes verk återerövra väggarna.  Under 2 ½ timme bjuder Claes Moser in till ett färgsprakande sekelskiftesevenemang med värdparet Acke och Eja som huvudpersoner. Han berättar om livet i Villa Akleja som dessa uppförde 1901 tillsammans med arkitektvännen Ernst Stenhammar. Vi får möta deras vänner Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam.  Engagerat och initierat låter Claes oss möta det nordiska ljusets särart, tolkat av de mest egensinniga företrädarna för sin generation.

J.A.G Acke – en mångfrestare

Konstnären J.A.G. Acke (1859-1924) är den viktigaste konstnär som kan associeras med Vaxholm sett över alla tider. Acke levde och verkade i Vaxholm under ett kvarts sekel från år 1901. Acke och hans hustru Eja, dotter till skalden Zacharias Topelius, blev ett viktigt kulturbidrag till bygden. Acke har beskrivits som en idérik mångfrestare. En konstnär som hade som motto att alltid ”spänna bågen för att njuta av sin kraft”. Till skillnad från sina samtida fastnade han aldrig i det förgångna, utan utvecklades ständigt och följde med sin tid.

Några av sekelskiftet, år 1900:s mest omdiskuterade målningar bär symbolistiska förtecken av Ackes hand. Som företrädare för den vitalistiska rörelse som uppstod de första åren inpå 1900-talet framstår han vid sidan av Munch och Willumsen som de främsta företrädarna för den nya konstriktningen. Som resultat av ett förvirrat möte mellan Acke och Ernest Thiel, ute på Beateberg, blir Thiel Ackes första egentliga mecenat genom förvärv av fyra betydelsefulla målningar. I modern tid har världens främsta institution för sekelskiftets konst Musée D’Orsay i Paris, postumt hedrat Acke genom att ha förvärvat ett verk signerat J.A.G Acke.

Konsthistorikern Karl Asplund skrev i ett eftermäle några av de vackraste ord man kan läsa om Acke:” Aldrig har han haft kvällsbleke över sin farkost, utan ständigt frisk växlande vind… Om bland Konstnärsförbundets fyra stora döda Karl Nordströms element var jorden, Richard Berghs elden och Eugène Janssons vattnet, var Ackes luften, blå tindrande sommarluft med seglande fantastiska och sorglösa idémoln och hastigt kantrande impulsvindar. Och hans konsts genius var luftanden Ariel”.

Acke+Eja=Villa Akleja

Villa Akleja ligger i ett område med några av Vaxholms största sommarvillor. Den äldsta delen utgörs av en trävilla från 1870-talet med trapptorn och en stor, flersidig matsal i husets östra parti.  År 1901 köptes villan av Acke och Eja och I nära samarbete med sin gode vän arkitekten Ernst Stenhammar utförde de samma år en genomgripande om- och tillbyggnad. Vissa delar i öster förutom matsalen revs och istället byggdes en stor ateljé med väggar av tegel. Byggnaden är sannolikt det tidigaste exemplet i Sverige på en villa med öppna rumssammanhang såväl i plan som höjd. Vid den manshöga öppna spisen med sitt minne av målarprinsen Eugen i form av en inmurad champagnekork, återfinns målningen Swedenborgs vision inför vilken Ackes livsande slocknade en septemberdag 1924.

Först till kvarn gäller och antalet platser är begränsade.

Varmt välkomna!

Madeleine Karlsson & Bengt Witting

Tid

Söndagen 23 april kl 13.45

Samlingsplats

Villa Akleja, Pilgatan 5, Vaxholm

Det finns både SL-buss och färja till Vaxholm. För den som vill åka båt så lämnar färja 0871 Strömkajen kl 12.00 och anländer Vaxholm 13.20. Villa Akleja ligger ungefär en 15 min promenad från kajen.

Kostnad

180:- för medlemmar respektive 380:- för icke medlemmar inklusive kaffe, smörgås och kaka. Betalning sker till Konstföreningens Swish 123 422 4531 i samband med anmälan. Ange ‘VILLA AKLEJA’ i meddelanderaden. Barn upp till 10 år följer med utan kostnad.

Anmälan

Din anmälan vill vi ha så snart som möjligt,  dock senast 20 april, till: bengt.witting@gmail.com.

Ange i anmälan:

  • VILLA AKLEJA
  • Namn på de som kommer
  • Uppgift om medlemskap avs de anmälda