Konstlotteriets vinstutdelning 2020

Lördag den 17 oktober är alla vinnare välkommna att hämta sina vinster!

Plats:  Nordea, Smålandsgatan 17, plan 1, Stockholm. Ta rulltrappan upp så kommer du till receptionen.

Klockan 12.00 – Grupp A & Grupp B
Dörrarna öppnas och du har möjlighet att titta på den konst som lottas ut i din grupp i år. Klockan 12.15 börjar utlämningen. Utdelningen i vinstgrupperna sker efter principen att den som har lägst nummer i respektive grupp väljer först bland vinsterna i motsvarande vinstgrupp, sedan nästa och så vidare.

Klockan 13.30 – Grupp C & Grupp D
Dörrarna öppnas och du har möjlighet att titta på den konst som lottas ut i din grupp i år. Klockan 13.45 börjar utlämningen. Utdelningen i vinstgrupperna sker efter principen att den som har lägst nummer i respektive grupp väljer först bland vinsterna i motsvarande vinstgrupp, sedan nästa och så vidare.

Klockan 12.00 – 15.00 – Grupp E / Extrautlottningen 2020

Vinsterna i extrautlottningen är litografier. Varje litografi har tilldelats ett lottnummer som är lika med det nummer du vunnit på. Välkommen att hämta ut din vinst under eftermiddagen. Vi kommer finnas i receptionen på Smålandsgatan.

Förhållningsregler / Covid-19

På grund av rådande situation kommer inte Konstföreningens vernissage genomföras som vanligt. Det kommer inte att vara ett event med mat och dryck utan endast en chans för vinnare att hämta och välja sin vinst. Vi kommer att göra allt för att kunna genomföra det här på ett säkert sätt, och vill därför informera om följande förhållningsregler:

  • Vid minsta symptom, eller om du eller närstående tillhör en riskgrupp, ber vi er att stanna hemma och utnyttja ett av alternativen nedan för att tilldelas en vinst.
  • Var vänlig respektera anvisningar för säkert köande och funktionärers instruktioner.
  • Håll avståndet i lokalerna.
  • Vi ber att ensam hämta era verk. På grund av strikta begränsningar i hur många vi kan släppa in i lokalerna kommer vi inte kunna släppa in eventuellt sällskap.

Hämta din vinst i efterhand
Om du inte kan delta själv eller via ombud tar du kontakt med styrelsen efter vernissagen för att komma överens om tidpunkt för överlämning av vinsten.

Bor du utanför Stockholmsområdet har du kanske vägarna hit någon gång under hösten. Kanske kan en kollega, vän eller släkting komma förbi och hämta vinsten åt dig. Vinster som inte har avhämtats senast den 30 juni 2021 tillfaller konstföreningen.


Grattis till dig som vunnit och varmt välkommen till en spännande utlottning!

Nordeas Konstförening Sverige

Katarina Ekelund: Blomblad