Swedish Grace 1920-talets konst, design, film och mode

Nordeas konstförening välkomnar dig att delta i en guidad visning av utställningen Swedish Grace på Nationalmuseum.

Hundra år efter ”det glada 20-talet” sammanfattar Nationalmuseum epoken i en storartad utställning. Förflytta dig bakåt i tiden via en parad av konst, konsthantverk, design, mode, fotografi och film.

Epoken har kallats ”det glada 20-talet”. Världskrig och pandemi var över. Kreugerkraschen hade ännu inte inträffat. Men 1920-talet var motsättningarnas decennium. Den uppsluppna feststämningen blandades med hungersnöd, regeringskriser och hög arbetslöshet. Medborgarna ställde nya krav på frigörelse och rättigheter. Tradition och nationalistiska tongångar ställdes mot ny teknik och internationell modernism. Vardagsnära skildringar och hantverksambitioner bröts mot postkubistisk modernism och industriell massproduktion. Spänningarna märktes inom såväl bildkonst och design, som film, fotokonst och dans.

Nu, hundra år senare, i efterdyningarna av en ny pandemi, sammanfattar Nationalmuseum epoken i en storartad utställning. Förflytta dig bakåt i tiden via en parad av konst, konsthantverk, design, mode, fotografi och film.

Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Medlemmar i Konstföreningen har företräde.

Först till kvarn…… gäller och vi meddelar endast dem som inte kan får plats. Bokningar är bindande.

Varmt välkomna!

Madeleine Karlsson & Bengt Witting

Nordea konstförenings programråd

Datum:

Torsdagen den 24 mars 2022 kl 16.00 – 17.00.

Mötesplats:

Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm

Kostnad: 

Ingen avgift för medlemmar och 305:- för icke medlemmar

Anmälan:  

FULLBOKAD