Medlemsförmån: Axels Tid av Lars Lerin

Kära medlemmar,

Under det senaste verksamhetsåret beslutade vi i styrelsen att göra en del förändringar för att fler av våra medlemmar återkommande ska få ta del av de förmåner föreningen erbjuder, utöver vinster i lotteriet. Vi har redan infört kostnadsfria visningar och kurser för medlemmar, men kommer nu även att ha som målsättning att regelbundet dela ut en konstbok eller litografi till alla medlemmar. I år har vi valt boken Axels Tid av Lars Lerin. Det är en på många sätt fantastiskt vacker bok om en av Lars Lerins förebilder:

”Lars Lerin växte upp i bruksorten Munkfors i Värmland, och drömde redan som ung om att bli konstnär. Han hittade tidigt en förebild och en mentor i sin närhet. Axel Florin föddes i Munkfors 1907 och försörjde sig som fabriksarbetare. Florin lyckades bli antagen till Slöjdföreningens skola i Göteborg och studerade där under en kort period – han hade helt enkelt inte råd att stanna kvar särskilt länge. Under hela livet fortsatte han dock att skapa på sin fritid, och vann ett visst erkännande som skulptör. Sin ateljé hade han i ett uthus, där den tonårige Lars också fick stå och måla.

I Axels tid berättar Lars Lerin rakt och osentimentalt om ett livsöde som ligger så nära oss och ändå känns så avlägset. Boken illustreras dessutom av hans fantastiska målningar av hus, miljöer och människor som nu är borta. Liksom i Naturlära visar Lars Lerin att han inte bara är en framstående akvarellmålare utan också en lyhörd och känslig författare, som kan skapa stämningar och närvaro i både ord och bild. Axels tid blir ett dokument över en försvunnen värld, men också en konstnärs hyllning till en kollega – en skildring av skapandets villkor och det obetvingliga behovet av att uttrycka sig genom konsten.”

För att få ett exemplar av boken, gå in på följande formulär innan den 12:e februari och registrera ditt intresse och adress. På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att skicka hem alla böcker, och kommer tyvärr inte erbjuda att man kan hämta upp boken i person på kontoret. Vi räknar med att det kan ändras inför nästa tillfälle. Notera även att av administrationsskäl kan vi inte ta in beställningar via telefon eller mail.

Med vänliga hälsningar,

Konstföreningens Styrelse