Guidad visning av Lena Cronqvist, Waldemarsudde

Utställningen på Waldemarsudde spänner över alla de närmare sextio år som Lena Cronqvist varit verksam som konstnär. Med över två hundra verk, blir det den mest omfattande retrospektiven någonsin med hennes konst. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. Ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död.

I utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Presentationen inkluderar ett antal verk från senare år som aldrig tidigare visats publikt.
Verken har valts i direkt dialog med konstnären och ger en möjlighet för såväl äldre, som nya och yngre generationer att studera hennes konstnärskap över tid. Konstnärens sätt att arbeta med olika motiv, material och tekniker lyfts fram i vår omfattande tematiskt uppbyggda utställning som visas i två våningsplan i Slottsbyggnaden på Waldemarsudde.

Varmt välkomna!

Madeleine Karlsson & Bengt Witting
Nordea konstförenings programråd

Datum:

17 mars 2020 kl 17:10

Var:

Waldemarsudde, Stockholm

Kostnad:

Ingen avgift för medlemmar och 150:- för icke medlemmar.

Anmälan:

Skicka din anmälan till Bengt Witting, bengt.witting@gmail.com
senast fredagen den 13 mars och ange:

  • I rubriken på mejlet: Lena Cronqvist
  • Namn
  • Hur många medlemmar respektive icke-medlemmar
  • Ange vilket konto som ska debiteras för icke medlemmar.

Först till kvarn……gäller och vi meddelar endast dem som inte kan får plats. Bokningar är bindande.

Lena Cronqvist: Skyddsängel