Konstföreningens styrelse söker nya medlemmar

Vi söker 2-4 nya konstintresserade medlemmar till styrelsen inför nästa verksamhetsår. Vi har några kära styrelsemedlemmar som måste lämna och söker nu därför deras ersättare.

Vi letar framförallt efter personer som kan tänka sig rollerna som sekreterare eller medlemsansvarig i föreningen, men även ytterligare personer som kan tänka sig att stötta arbetet inom någon av våra andra verksamhetsområden, till exempel aktiviteter, hemsida, och intendentur.

Vad innebär engagemanget?
Vi ses en gång i månaden under kvällstid för att organisera arbetet, utöver det beror arbetet på ditt uppdrag i styrelsen.

En gång om året, vanligtvis en lördag i oktober, arrangerar vi vernissage i samband med utlottningen av konstverk, vilket engagerar hela styrelsen under dagen samt förberedelser i veckan innan.
Flertalet av oss är löpande engagerade i inköpet av konst och går regelbundet på visningar och utställningar för att hitta nya spännande konstnärer och köpa lämpliga verk till lotteriet. De flesta är även i någon utsträckning involverande i de aktiviteter som vi regelbundet arrangerar.

Sekreterarrollen innebär att föra protokoll under mötena och att organisera föreningens dokumentation. Medlemsansvarig ansvarar för kontakten med medlemmarna, uppdatering av medlemslistor, kontaktperson för våra samarbetspartners eller så som Förmånsbanken/Benify och arbeta med nyrekrytering. vår medlemsmail.

Hur många är vi i styrelsen?
Vi är 12 medlemmar.

Vilka roller ansvarsområden har vi?
Ordförande, sekreterare, kassör, inköpsansvarig, aktivitetsansvarig, intendent, medlemsansvarig (nyrekrytering och administration) och kommunikation.

Hör gärna av dig om du är intresserad till Camilla Stenström, camilla.stenstrom@nordea.com
ordförande för Nordea konstförening Sverige.